Szejk na konferencji u Jakiego - Wielki sukces polskiej myśli
Mateusz Jarosiewicz opowiedział o tym jak kształtować przyszłość i budować inteligentne miasta na przykładzie doświadczeń rządu w Dubaju. Kandydat na prezydenta Patryk Jaki przedstawił ambitną wizję na miarę Wielkiej Warszawy, którą stać i stać na nową Dzielnicę Przyszłość. Występienie to odbiło się echem krytyki w internecie ze strony organizacjach zreszających warszawski prekariat.
2018-09-14, 07:17

Gwoździem programu było zaprezentowanie wizualnej oraz funkcjonalnej koncepcji 19 dzielnicy "Dzielnica Przyszłość". Ma być ona według uchwały ulokowana wzdłóż Wisły, na terenie blisko 800 hektarów obejmującym m.in. rewitalizowane tereny poindustrialne oraz część zieleni w obszarze Natura 2000. Natura ma zostać dodatkowo chroniona jako naturalne otoczenie nowej futurystycznej dzielnicy.

Dzielnica Przyszłości ma być otwarta na wszystkich warszawiaków, turystów, ale także inwestorów i twórców przyszłości z całego świata. Znajdą tutaj najprzyjaźniejsze warunki podatkowe do rozwoju nowych technologii. Dzięki możliwości eksperymentowania na prawdziwej dzielnicy, innowacje będą idealnie przystosowane do całego miasta. 

Do 2050 roku dzielnica będzie całkowicie oparta o odnawialne źródła energii. Proponuje się m.in. pionierski asfalt, pozwalający odzyskiwać energię z promieniowanai słonecznego, czy specjalne pionowe turbiny wiatrowe będące znacznie bardziej wydajne niż tradycyjne wiatraki. Twórcy koncepcji wierza, że dzięki jej realizacji Warszawa wyróżni się na świecie jako jeden z najistotniejszych obszarów wdrożenia koncepcji "Smart City" na świecie.

Mateusz Jarosiewicz były wiceprezes Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych przy Instytucie Północnym we Wrocławiu, odpowiedzialny do tej pory za promocję koncepcji USKP - Ultraszybkich Kolei Próżniowych i jej strategicznego połączenia z nowym modelem rozwoju miast, a obecnie twórca Smart Cities Polska największego think-tanku zrzeszającego ekspertów Smart City w Polsce, pochwalił w mediach zaprezentowany model podkreślając jego inspiracyjno-wizyjny charakter, oraz globalny wymiar.
Podkreśla również wielokrotnie dementując przynależność partyjną i afiliacje z ugrupowaniem Prawo i Sprawiedliwość, że będzie wspierał WSZYSTKIE inteligentne programy dla miast zwłaszcza te zawierające wdrożenie Smart City, banków lokalnych/komunalnych/miejskich orz technologii takich jak Blockchain.

Więcej informacji na stronie Szejka: https://www.linkedin.com/pulse/district-future-2025-2050-mateusz-jarosiewicz/

Pełne wystąpienie Polskiego Szejka na konwencji: https://www.youtube.com/watch?v=c0tRxi2uPOc

Klip promocyjny Dzielnica Przyszłość: https://www.youtube.com/watch?v=1_uxYgyxQJ0

Pełna wersja konwencji Patryka Jakiego: https://www.youtube.com/watch?v=ajiDR8OtmUQ

Wbrew atmosferze w sztabach nie posiadających w swoim zapleczu żadnej ambitnej wizji Smart City, oraz wyrazom niedowierzania i rozbawienia w fundacjach pozarządowych sponsorowanych przez środki publiczne, koncepcja stworzona przez wolontariuszy i firmy wspierające Patryka Jakiego została pochwalona przez wielu ekspertów branżowych na świecie.

Krytyka

Duża część krytyki kontrkandydatów Patryka Jakiego skupiła się na rzekomej zbyt dużej wielkości mariny na wizualizacjach. Ponieważ wg. psychologów życie bez kompleksów dostarcza więcej radości i szczęścia Szejk Mateusz zaproponował stworzenie idealnych warunków dla właścicieli jachtów we Wrocławiu w swoim programie Wrocław 2023: http://futurecity.biuroprasowe.pl/74159/wroclaw-przyjazny-dla-wlascicieli-jachtow

Lewica

Bardzo cieszymy się z dobrego wyczucia humoru ze strony inicjatywy obywatelskiej "Miasto jest nasze" i docenienia starań by materiał lokowany na Youtube zawierał dużo dystansu do siebie i rzeczywistości. Szejk oczekuje, że akcja Miasto Jest Nasze i jej orędownik we Wrocławiu Przemysław Filar wskaże dobre i adekwatne dla Wrocławia przykłady Smart City ze świata, oraz, że włączy się do uczciwej dyskusji na ten temat, a jego sztab wyborczy odniesie się do zadanych w zeszłym tygodniu pytań otwartych.

Uproszczanie wykładu do propozycji przeniesienia wieżowców z Dubaju do Warszawy Szejk uznał na tyle zabawne, że warte dania trochę czasu na nadrobienie zaległości przez adwersarzy. Eksperci Smart City wskazują w dyskusji na portalu LinkedIn, że budynki samowystarczalne potrafiące zaspokoić potrzeby żyjących w nich mieszkańców jak woda, pożywienie, tlen to przyszłość

Możliwości na przyszłość

Na konferencji obecny był poseł Janusz Szewczak ekonomista, z którym Szejk rozmawiał o potrzebie stworzenie nowych banków miejskich, a także wielu młodzieżowych działaczy, których zachęcał z mównicy do myślenia o polityce rozwojowej miasta w kategoriach gry strategicznej.
https://www.youtube.com/watch?v=a1Jv6Jub2aw

Po wydarzeniu, do akcji wspierania inteligentnych programów na FB, do Polskiej Partii Piratów dołączyła także Kukiz15 i Wrocławska Wolność.  Kandydat partii Kukiza Marek Jakubiak zaproponował również odważnie, że sfinansuje realizacje tej śmiałej wizji Dzielnicy Przyszłość za pomocą banku miejskiego, po tym jak zostanie prezydentem, a Patryk Jaki będzie odpowiedzialny jako wiceprezydent za jej realizację.

Podobna dzielnica jest elementem wizji rozwoju Wrocławia w perspektywie 2023: 
https://www.youtube.com/watch?v=FPLhXosEkSY
Koncepcja czeka na rozbudowanie przy udziale mieszkańców tego pięknego miasta, którzy uwierzą, że warto postawić na Szejka! 
http://futurecity.biuroprasowe.pl/74148/polski-szejk-stawia-na-wroclaw

Dodatkowe źródła
List otwarty Szejka do kandydatów na prezydenta: 
http://wroclawianin.info/blog/list-otwarty-polskiego-szejka/

Polemika: https://medium.com/@MJarosiewicz/dajmy-si%C4%99-zainspirowa%C4%87-a5e2f262e264

Analiza dobrych praktyk zarządczych władz Dubaju sporządzona przez Szejka Mateusza Jarosiewicz przy wsparciu doradców Dubai Smart City: https://medium.com/@MJarosiewicz/widzie%C4%87-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-kreowa%C4%87-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-e683ae0d7efe

Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy