List otwarty Polskiego Szejka
Kandydat na prezydenta Wrocław 2023 roku Polski Szejk zamieścił na Facebooku list otwarty do wszystkich ugrupowań i kandydatów biorących udział w nadchodzacych wyborach. Zapytuje w nim o 10 najważniejszych jego zdaniem zagadnień dotyczących przyszłości Wrocławia.
2018-09-06, 08:30

Szanowni kandydaci na prezydenta #Wrocław2018! Wrocław to jedno najpiękniejszych miast w Polsce i Europie mające wielkie możliwości i aspiracje.

Przekraczają one znacznie bieżącą administrację miastem. Potrzebujemy śmiałej wizji i lidera, który będzie w stanie ją wcielić w życie.

Jako użytkownik miasta od ponad 32 lat mam do Państwa kilka pytań:

0. Czy zapoznali się Państwo z opracowaniem foresightu #Wroclaw20362056? Zawierającego m.in. wyniki rozmów z miszkańcami o przyszłości? Który scenariusz rozwoju miasta wydaje się być najbardziej pożądany i dlaczego? Który najgroźniejszy i dlaczego?

1. Czy chcecie w jakiś sposób zadbać o budżet miasta? Macie jakiś pomysł na wrocławskie długi?
Czy do zwalczenia problemu wrocławskiego długu posłużą się Państwo:
a) wrocławską kryptowalutą
b) emisją obligacji
c) powoływaniem startupów z udziałem miasta (które może udostępniać lokale lub obiekty miejskie na zasadzie aportu do spółki)
d) powołanie miejskiego banku
e) robotyzacją niektórych stanowisk urzędniczych (co zmniejszyłoby także kolejki w urzędach)

2. Jak chcecie zadbać o zagospodarowanie przestrzenią miasta? O ład i estetykę centralnych przestrzeni publicznych?

Jaki styl powinno mieć nasze miasto?
a) nowoczesny design w oparciu o najbardziej awangardowe projekty (co wymagałoby powołanie specjalnego miejskiego kuratora estetyki)
b) zróżnicowany - wedle uznania danego inwestora
c) klasyczny, oparty o tradycję

3. W jaki sposób miasto zamierza działać i promować się w Internecie?

  • Czy pojawią się nowe usługi dla mieszkańców i czy sieć hostspotów będzie rozbudowana?
  • Jaki procent budżetu na promocję miasta przeznaczyliby Państwo na ten cel?
  • Czy mogą Państwo obiecać, że wprowadzą całkowicie darmowy internet na terenie całego miasta, a jeśli nie, to gdzie ten internet powinien być dostępny (może na wszystkich przystankach)?

4. Czy administracja miejska będzie w jakiś sposób zreformowana?
Mieszkańcy narzekają na biurokrację i kolejki w urzędach. Jakich 5 prostych posunięć Państwo proponują, by ten problem rozwiązać?

5. Co ze wsparciem osób najbardziej wykluczonych i osłabionych przez różne życiowe sytuacje? Planujecie wspierać kluby seniora, wybudować noclegownie, wesprzeć głodnych posiłkami lub stwarzać możliwości reintegracji poprzez pracę jak Fundacja Mam poMoc?

Czy miejskie przedszkole (choć jedno) będzie czynne od godz. 5:00 do godz. 22:00, tak by samotne mamy pracujące od 6:00 rano lub pracujące do 21:00 miały szansę realizacji kariery zawodowej?

6. Czy obywatel i przedsiębiorca będzie w jakiś sposób włączany w strategię miasta? Będzie partycypował w korzyściach z organizacji imprez, rozbudowy miasta oraz wzrostu jego znaczenia na świecie? Jak?

  • Czy będą Państwo konsultować konstrukcję dokumentów strategicznych oraz dezyzje o kluczowych inwestycjach i imprezach z szerokim gronem interesariuszy m.in. biznesem, NGO, jednostkami pomocniczymi i władzami uczelni?
  • Czy wprowadzą Państwo, w oparciu o profil zaufany ePUAP (lub inny może miejski profil zaufany) system referendalny przez internet dla mieszkańców?
  • Czy jako prezydent miasta poparłby Pan/Pani pomysł przeznaczenia 5 mln złotych na sfinansowanie projektu niezależnego systemu operacyjnego dla miasta, który nie dość, że wsparłby organizację naszego miasta to dodatkowo mógłby stać się produktem sprzedażowym?

7. Co z miastami w regionie, z których pochodzi wielu naszych mieszkańców? Czy przewidują Państwo współpracę z nimi?

Czy wyraziliby Państwo zgodę na utworzenie wspólnego biletu komunikacji miejskiej, muzeów, basenów, boisk itp. obiektów miejskich dla wszystkich miast Dolnego Śląska, które wyraziłyby chęć przyłączenia się do takiej inicjatywy?

8. Miasto może prowadzić własną politykę zagraniczną w pewnym zakresie. Jak zamierzają Państwo ją prowadzić? Czy są jakieś preferowane kierunki lub cele działań dyplomatyczno -promocyjnych zw. z Państwa strategią rozwoju i wizją miasta?

9. Wiele miast wprowadza tanią lub darmową komunikacją (często w formie eksperymentalnej) co Państwo sądzicie o takich pomysłach? Jakie widzicie słabe, mocne strony, szanse, ryzyka takiego ruchu?

10. Wiele się mówi o miastach #SmartCity, miasta zaczynają dążyć do zrównoważonego rozwoju i gospodarki o zamkniętym obiegu.

  • Czy są one elementem Pana/Pani wizji miasta?
  • Do którego roku zobowiążą się Państwo wprowadzić Blockchain w administracji w zakresie identyfikacji osób, przechowania informacji urzędowych?
  • Do ilu osób zostanie powiększony wydział związany z koordynacją i wdrażaniem Smart City?
  • Czy zostanie wprowadzone stanowisko miejskiego CTO (Chief Technology Officer)?

11. Czy byliby Państwo za budową we Wrocławiu (głównie ze środków miejskich) Wrocławskiego Kosmodromu tj. ośrodka naukowo-kulturalnego, w którym zarówno prowadzono by badania nad kwestiami związanymi z eksploracją kosmosu (astronomia, astronautyka, fizyka, napędy rakietowe) jak i ośrodek promujący kulturę rozwoju nauki, eksploracji kosmosu, kształcenia o kosmosie a dodatkowo taki ośrodek mógłby posiadać strefę poligonu dla amatorskich rakiet.


12. Czy za Państwa prezydentury widzą Państwo możliwość zainwestowania np. 50 mln zł w projekt USKP czyli szybkich kolei próżniowych, które mogłyby połączyć Wrocław i Warszawę?

13. Co z transportem wodnym? Czy zamiast inwestować pieniądze miejskie, może należałoby stworzyć program zachęt dla prywatnych inwestorów, którzy stworzyliby system komunikacji rzecznej połączony z systemem MPK.

14. Skoro mamy Polinkę, co Państwo myślą o stworzeniu połączenia linowego (szybkiego) między lotniskiem a centrum miasta?

Wierzę, że odpowiedzi pomogą nie tylko mi, ale także pozostałym obywatelem wyważyć stosunek do Państwa kandydatury. Serdecznie dziękuję!

Polski Szejk

KONTAKT / AUTOR
Mateusz Jarosiewicz
CTO
Smart Cities Polska
514575891
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy